DOPS annual conference 2016

Program for the conferenceProgram for the conference (0.18 MB)

Program for the conferenceBook of Abstracts (10.3 MB)

Denmark’s national conference on optics.
The meeting will be held at Oticon hall Technical university of Denmark
ALL interested in optics are welcome – company representatives as well as university students and researchers

Flyer with program (pdf)             Calendar entry (ics)

Invitation (Dansk)                        Invitation (English)

 

Invited speakers

 • Michael Linden-Vørnle, DTU Space
  Danish space missions and instrumentation
 • Jesper Nørregård, Pantoinspect A/S
  Optical inspection of pantographs
 • Henning Friis Poulsen, DTU Fysik
  MAX IV: Worlds best x-ray microscope
 • Morten Madsen, University of Southern Denmark
  Organic solar cells
 • Paul Michael Petersen, DTU Fotonik
  Medical applications of UV and visible solid state lighting
 • Peter Lodahl, Copenhagen University, NBI
  Quantum cryptography
 • John Leif Jørgensen, DTU Space
  Optical navigation in space
 • Lars Lindvold, DTU Nutech
  Industrial NIL fabrication of optical components
 • Martijn Heck, Aarhus University
  Photonic integrated circuits: a new eco-system, a new paradigm
 • Volodymyr Zenin, University of Southern Denmark
  Near-field investigation of nanophotonic structures
 • Michael Linde Jakobsen, DTU Fotonik
  3D imaging with a liquid lens

Dagsorden for DOPS generalforsamling 2016

Generalforsamlingen er åben for alle og afholdes fredag 25. november 2016 klokken 15.00 i Oticonsalen, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Valg. Bestyrelsen modtager gerne forslag til nye medlemmer af bestyrelsen og suppleanter.
  1. Valg af formand. Kristian Lundgaard Jensen er på valg og modtager genvalg.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   På valg er: Lasse Høgstedt, Ole Bjarlin Jensen og Martin Kristensen. Alle modtager genvalg.
   Ikke på valg er: Kasper Paasch, Thomas Søndergaard og Anders Clausen.
  3. Valg af bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Marie Johansen og Finn Mengel.
  4. Valg af revisor.
 5. Økonomi
  1. Kassererens beretning.
  2. Godkendelse af regnskab for 2015.
  3. Godkendelse af budget for 2016/2017.
 6. Diskussion af DOPS berettigelse
  DOPS oplever svingende tilslutning til arrangementer, bestyrelsesarbejde og generalforsamling.
 1. Skal DOPS målgruppe omdefineres?
 2. Er DOPS relevant nu i forhold til tidspunktet for oprettelsen af DOPS
  Er DOPS et reelt supplement/alternativ til de mange internationale tilbud (f.eks. OSA, SPIE, …)
  Hvad er relevansen af DOPS i forhold til optik- og fotonikmiljøet i Danmark?
 3. Skal DOPS formålsparagraf ændres?
 4. Hvad skal DOPS primære aktiviteter være
  (f.eks. nyhedsbreve, årsmøde, temamøder, studenterarrangementer, hjemmeside, …)
 • Indkomne forslag
 • Evaluering af årsmøde 2016 og fastlæggelse af dato for årsmøde i 2017.
 • Eventuelt.

 

Questions?

Please write an email to contact@dops.dk or use our contact form.

dops annual meeting birdview

Posted in Conference, Event, Internal event and tagged , , .