DOPS general assembly 2016

Referat fra generalforsamling i Dansk Optisk selskab 2016

 

Generalforsamlingen er åben for alle og afholdes fredag 25. november 2016 klokken 15.00 i Oticonsalen, DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

 1. Valg af dirigent.
  • Lasse
 2. Valg af referent.
  • Ole
 3. Formandens beretning.
 4. Valg. Bestyrelsen modtager gerne forslag til nye medlemmer af bestyrelsen og suppleanter.
  1. Valg af formand. Kristian Lundgaard Jensen er på valg og modtager genvalg.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   På valg er: Lasse Høgstedt, Ole Bjarlin Jensen og Martin Kristensen. Alle modtager genvalg.
   Ikke på valg er: Kasper Paasch, Thomas Søndergaard og Anders Clausen.
   Ole og Martin er genvalgt til bestyrelsen. Nyt medlem af bestyrelsen er Jakob Janting.
  3. Valg af bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Marie Johansen og Finn Mengel.
   • Finn Mengel er genvalgt som suppleant. Lasse Høgstedt er valgt som ny suppleant.
  4. Valg af revisor.
   • Iben Gudsøe er valgt som revisor.
 5. Økonomi
  1. Kassererens beretning.
   • Kassererens opgaver: Holde øje med økonomien, godkende udlæg, kigge regnskabet igennem.
   • Udlæg behandles ved at sende mail til BB Bogføring cc kassereren for udbetaling.
   • Thomas Søndergaard er valgt som ny kasserer.
  2. Godkendelse af regnskab for 2015.
   • Regnskab er ikke færdigt til generalforsamlingen. Derfor skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
   • Hvad har vi betalt for hos BB og Jon i 2015 og 2016? Lasse tager kontakt til BB Bogføring og spørger ind til oversigt over timeforbrug. Kristian tager kontakt til Jon omkring forbrug. Martin udskriver og mailer kontoudtog omkring disse forhold til Lasse og Kristian.
  3. Godkendelse af budget for 2016/2017.
   1. Kan ikke godkendes før der er overblik over regnskabet for 2015. Dette skal vedtages på den ekstraordinære generalforsamling.
 6. Diskussion af DOPS berettigelse
  DOPS oplever svingende tilslutning til arrangementer, bestyrelsesarbejde og generalforsamling.
 1. Skal DOPS målgruppe omdefineres?
 2. Er DOPS relevant nu i forhold til tidspunktet for oprettelsen af DOPS
  Er DOPS et reelt supplement/alternativ til de mange internationale tilbud (f.eks. OSA, SPIE, …)
  Hvad er relevansen af DOPS i forhold til optik- og fotonikmiljøet i Danmark?
 3. Skal DOPS formålsparagraf ændres?
 4. Hvad skal DOPS primære aktiviteter være
  (f.eks. nyhedsbreve, årsmøde, temamøder, studenterarrangementer, hjemmeside, …)
 • Der er stadig brug for en forening for virksomhederne
 • Lave efteruddannelse af teknikere til industrien
 • Årsmødet er meget vigtig for DOPS medlemmerne og skal prioriteres
 • Minimum 1 øvrigt arrangement om året skal arrangeres
 • Hjemmeside? Er den stadig relevant? Skal det være en Facebook gruppe? Bruges den til andet end tilmelding til årsmødet? Bestyrelsen arbejder videre med indholdet af hjemmesiden.
 • Skal der stadig være et kontingent? Er det lettere og bedre kun at opkræve betaling for deltagelse i arrangementer?
 • Samarbejde med norske og svenske foreninger
 • Samarbejde med OSA og SPIE student chapters
 • LinkedIn profil (Anders opretter)

 

 • Indkomne forslag
 • Evaluering af årsmøde 2016 og fastlæggelse af dato for årsmøde i 2017.
  • Invitere medicinske forskere til foredrag
  • Godt med udstillere i samme lokale
  • Man kan overveje sessioner med mere anvendt indhold
  • Droppe firmapræsentationer
  • Næste årsmøde er 16-17. november 2017
   • På næste bestyrelsesmøde afgøres placeringen. KU er et forslag.
 • Eventuelt.
Posted in Event, Info, Internal event and tagged , , , , , .