DOPS general assembly 2018

Dagsorden for DOPS generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes mandag 12. november 2018 klokken 14:00.

Sted: DTU Fotonik, Bygning 343 Rum 017, 2800 Kgs. Lyngby.

Det kan på eget ansvar og i et begrænset omfang arrangeres at deltagelse kan foregå via skype. Dette kan aftales nærmere med bestyrelsen (bestyrelsen@dops.dk). Vi skal i så fald bruge et skype ID så vi kan kontakte evt. interesserede via skype ved starten af generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Valg
  • Valg af formand. Jakob Janting afgår. Bestyrelsen foreslår Asger Sellerup Jensen.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   På valg er: Martin Kristensen (modtager genvalg), Kasper Paasch (modtager genvalg), Ole B. Jensen (modtager ikke genvalg), Anders Clausen (modtager ikke genvalg men stiller op som suppleant), Jakob Janting (modtager ikke genvalg)
   Ikke på valg er: Thomas Søndergaard.

   Bestyrelsen modtager gerne kandidater.

  • Valg af bestyrelsessuppleanter.

   Finn Mengel (modtager ikke genvalg), Andrew Marc (modtager genvalg), Anders Sig Olesen (modtager genvalg, PS: Anders og Asger bytter pladser som hhv. suppleant og bestyrelsesmedlem), Anders Clausen

  • Valg af revisorer.
 1. Økonomi
  • Kassererens beretning.
  • Godkendelse af regnskab for perioden 1. januar 2017 til 30. september 2017.
  • Godkendelse af regnskab for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018.
  • Godkendelse af budget for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019.
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt.
Posted in Event, Info, Internal event and tagged , , , , , .