Briterne satser stort på kvanteteknologi med brug af danske lasere


NKT Photonics har i international konkurrence vundet en ordre på levering af fiberlasere til et nyt Quantum Hub ved britiske universiteter. De skal bl.a. bruges til udvikling af nye kvanteteknologier til monitorering af oliereservoirer.

Posted in Uncategorized.