Et lille twist af lyset mangedobler kapaciteten i optisk fiber


Dansk producent har fremstillet en optisk fiber, der udnytter en hidtil overset mulighed til at øge båndbredden for datatransmission.

Læs mere på ing.dk

Posted in Uncategorized.