Fish & Chips

Fish
DELTA har, i tæt samarbejde med Institut for Mikro- og Nanoteknologi (MIC DTU) og Danmarks Fiskeriundersøgelser, bidraget til udviklingen af et miniaturiseret sensorsystem.

Systemet placeres på ryggen af fisken og kan måle fire parametre på samme tid: Dybde, lys, saltindhold og temperatur. Disse målinger lagres i systemet og udlæses, når fisken fanges. Sammenholdes målingerne med en computermodel over havet, kan fiskeriforskerne få et overblik over fiskenes bevægelsesmønstre.

Posted in Uncategorized.