Snoet lys kan mangedoble datahastigheden


Et nyt eksperiment viser, at snoede lasersignaler kan sendes uforstyrret gennem atmosfærisk luft.

De seneste år har flere forskningsgrupper verden over taget hul på en ny teknik til at øge kapaciteten af eksisterende kommunikationskanaler. Det går populært sagt ud på at sno elektromagnetiske bølger på en særlig måde, så information kan sendes med forskellige grad af snoning over samme fysiske kanal.

Princippet kan udnyttes både for laserlys i det optiske eller infra­røde område og for radiobølger ved frekvenser, der anvendes til mobilkommunikation.

Teknikken er afprøvet både gennem luften og i en optisk fiber produceret i Danmark.

Posted in Uncategorized.