Newsletter

DOPS Newsletter #8

Dear all The year 2016 is now gone and a new exiting year is starting. You can read our newsletter by clicking on the cover […]

DOPS Newsletter #7

Velkommen til det syvende DOPS Nyhedsbrev. November 2015 afholdte DOPS sin årlige generalforsamling, hvor der var mulighed for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer. Der blev foretaget […]

DOPS Newsletter #6

Året 2015 er af FN blevet udnævnt til “The International Year of Light and Light-based Technologies” (IYL2015) med det formål at fremme forståelsen på globalt […]

DOPS Newsletter #5

Nyhedsbrevet i denne udgave indeholder nyheder fra den optiske verden, highlights fra konferencen IEEE Photovoltaic Specialist Conference 2014 (PVSC40), et referat fra DOPS generalforsamling, information […]

DOPS Newsletter #4

Nyhedsbrevet i denne udgave indeholder nyheder fra den optiske verden, et interview med DOPS’s første formand Christian Bjørn Andersen, salget af Unisensor til Philips og […]

DOPS Newsletter #3

Vi er begejstrede for at præsentere endnu en udgave, hvor der er nyt om årsmødet, en ny optisk kuriositet, indstillingsbeskrivelse til DOPS-priserne og spændende slides […]

DOPS Newsletter #2

Velkommen til det andet DOPS Nyhedsbrev! Det er vort håb, at dette nyhedsbrev vil blive en fast tradition med omkring seks breve om året. Når […]

DOPS Newsletter #1

Nyhedsbrevet er et nyt initiativ i DOPS, som vil udkomme hver anden måned og vil blive sendt til alle DOPS’ medlemmer og andre som har […]

About DOPS newsletter

The purpose of DOPS Newsletter is to provide a common forum for all optics professionals in Denmark where news about the rapidly growing optics industry as well as scientific results can be communicated. Furthermore information about upcoming meetings and conferences in Denmark will be announced.

We strongly encourage companies as well as members to submit news about products, scientific results, meetings, conferences, and people for publication.

Submit contributions to DOPS Newsletter by sending a mail to newsletter@dops.dk.

You can sign up to receive the DOPS Newsletter per email.

Advertising in DOPS Newsletter

On behalf of the editorial committee of DOPS Newsletter we would like to inform you of the advertising possibilities of our periodical. DOPS Newsletter is published by the Danish Optical Society and appears six times a year. The language of the journal is Danish, but some technical papers are written in English.