DOPS Newsletter #2

Velkommen til det andet DOPS Nyhedsbrev!

Det er vort håb, at dette nyhedsbrev vil blive en fast tradition med omkring seks breve om året. Når vore omgivelser erfarer at DOPS kan holde kadencen er det vort håb at brevet vil kunne tiltrække annoncører til glæde ikke blot for vor kasserer, men også for medlemmerne, der vil blive gjort bekendt med nye interessante instrumenter og optiske komponenter. Success for os alle er betinget af den tætte kontakt mellem os begge.

I dette nummer har vi vanen tro nogle nyheder samt invitation til et par møder arrangeret af DOPS. Vi håber at disse møder ikke blot er interessante grundet deres indhold, men også giver medlemmerne for at mødes til en snak om, hvad der rører sig inden for optikken – især nationalt. Specielt har vi et indlæg om år 2015, der af UNESCO er udnævnt til ”Lysets År.”

Sidst, men ikke mindst, så eksisterer DOPS og dets Newsletter ikke blot for medlemmerne, men i lige så høj grad ved medlemmerne. Så tøv ikke med at sende nyheder – der vel at mærke er erhvervet på legal vis – til vort opsamlingssted, nemlig newsletter@dops.dk. En speciel tak til Torben Skettrup, der velvilligt har stillet nok en kuriositet til vor rådighed.

Download DOPS nyhedsbrev for maj 2014

På snarlig gensyn.

På Bestyrelsens vegne,
Steen Grüner Hanson

Posted in Newsletter and tagged , , , , , , , .