DOPS Newsletter #5

Nyhedsbrevet i denne udgave indeholder nyheder fra den optiske verden, highlights fra konferencen IEEE Photovoltaic Specialist Conference 2014 (PVSC40), et referat fra DOPS generalforsamling, information om ”Lysets år” samt ikke mindst en ny Optisk Kuriositet fra Torben Skettrup. Som noget nyt vil vi i hvert nummer bringe en præsentation af en forskergruppe aktiv indenfor optik i Danmark og vi starter med optik-gruppen hos NanoSYD på Mads Clausen Instituttet / SDU i Sønderborg. Den største aktivitet i den forrige periode var selvfølgelig DOPS årsmødet 2014, som i år blev afholdt på DTU Risø Campus og var vel besøgt med ca. 90 deltagere!

holger baek

Professor Emeritus Holger Bech Nielsen afsluttede første dag med et spændende og underholdende festforedrag om kosmologi og ”Dark Matter” samt bestræbelserne om at udlede en ”teori for alting”. Det var også med stor glæde at DOPS kunne overrække DOPS Seniorpris 2014 til Søren Hassing fra SDU for sin indsats indenfor både undervisning of forskning.

Årsmødet sluttede med en rundvisning i DTUs nye LED test laboratorium og DOLL (Danish Outdoor Lightning Laboratory). Få DOPS medlemmer deltog i den efterfølgende generalforsamling og bestyrelsen håber at medlemmerne fremover vil overveje at deltage i denne, da generalforsamlingen jo er DOPS øverste myndighed. Læs i referatet f.eks. om planlagte arrangementer i 2015, som naturligt nok vil blive præget af ”Lyses år”, et internationalt arrangement som i Danmark indledes med et seminar 22. januar 2015 på DTU.

God fornøjelse!

Download DOPS nyhedsbrevet for december 2014.

På bestyrelsens vegne,
Kasper M. Paasch

Posted in Newsletter and tagged , , , , , .