DOPS Newsletter #6

Året 2015 er af FN blevet udnævnt til “The International Year of Light and Light-based Technologies” (IYL2015) med det formål at fremme forståelsen på globalt plan for betydningen af lys og optiske teknologier i samfundets udvikling og daglige liv. Initiativet er rettet mod både den brede befolkning og mod samfundets beslutningstagere og skal gennem arrangementer af forskellig art skabe opmærksomhed om hvordan optiske teknologier bidrager til bæredygtig udvikling og løsninger til globale udfordringer inden for energi, uddannelse, førevareproduktion og sundhed.

international_year_of_light

I Danmark er der nedsat en komite under Dansk Fysisk Selskab til at koordinere de arrangementer, og der blev i forbindelse med DFS årsmøde den 22-23 Januar på DTU afholdt en to-dages konference med indlæg fra internationale top-forskere, efterfulgt af et IYL kick-off møde på DTU den 17/02.

Der er flere arrangementer i støbeskeen for 2015, også i DOPS regi. Hold øje med IYL-kalenderen på dfs hjemmeside i løbet af foråret.
God fornøjelse!

Download DOPS nyhedsbrev for marts 2015

På bestyrelsens vegne,
Finn Mengel

Posted in Newsletter.