Travelling light

DOLL: Denmark’s Smart Lighting Lab

At the Danish Outdoor Lighting Lab, or DOLL for short, the streetlights are anything but ordinary. From brightening when cars and people pass to turning […]

DOPS Newsletter #2

Velkommen til det andet DOPS Nyhedsbrev! Det er vort håb, at dette nyhedsbrev vil blive en fast tradition med omkring seks breve om året. Når […]

DOPS Newsletter #1

Nyhedsbrevet er et nyt initiativ i DOPS, som vil udkomme hver anden måned og vil blive sendt til alle DOPS’ medlemmer og andre som har […]